• Knauf.ge
  • Knauf.ge
  • Knauf.ge
  • Knauf.ge
  • Knauf.ge

knauf.com | საიტის რუკა | კონტაქტი
------------------------------------------------------

საჩორტნი შალაშინი „Surformhobel“ - KNAUF

გამოთვალეთ პროდუქციის ხარჯი
რემონტისთვის და
მოსაპირკეთებელი
სამუშაობისთვის

საჩორტნი შალაშინი „Surformhobel“მახასიათებლები

გამოიყენება კნაუფის ფილების (თმფ, თმფნ, თმფც) მოჭრილი ნაწიბურის გასწორებისა ან ზომების დაყვა­ნის მიზნით.

შენიშვნა

ყუთი, 6 ც.